Over Opstellingen


De opstellingsmethode is een krachtige methode om onbewuste processen aan het licht te brengen en te veranderen. Deze methode wordt gebruikt om onbewuste conflicten en patronen aan het licht te brengen. Deze methode werd initieel ontwikkeld door Bert Hellinger een Duitse psycholoog en systeemtherapeut. Ik gebruik een vervolg op die methode en dat is de IoPT (identiteitsgeoriënteerde Psychotraumatheorie en therapie) volgens Dokter Franz Ruppert (Duitse psychotraumatoloog, professor in de psychologie en therapeut). Deze werking gaat nog dieper dan de familieopstellingen van Hellinger.

Ik werk met Opstellingen met “Verlangen” als vertrekpunt, gebaseerd op trauma- en hechtingstheorieën IoPT van Franz Ruppert, via de IZR methode (Interactieve zelfresonantie-methode)

Je eigen verlangen leven, en je verlangens realiseren in je leven, lukt enkel als deze vrij zijn van tegenstellingen in jezelf en vrij van invloeden uit het verleden of je omgeving. Om die vrijheid te bereiken, is het nodig dat je je “onvrijheid” kent. Dat je weet waaruit deze is ontstaan: heb je delen van jezelf afgesplitst, heb je afstand gedaan van eigen behoeften en gevoelens, zijn er van generatie op generatie traumatische-ervaringen en overlevingsstrategieën doorgegeven waardoor jij meer en meer het contact met jezelf bent kwijtgeraakt…?

Een opstelling is eigenlijk een weerspiegeling van jezelf. Wat zich afspeelt in een persoon zelf, (tussen zijn eigen innerlijke delen, of tussen verschillende personen uit zijn context) kan zichtbaar en tastbaar gemaakt worden door “representanten”, in de vorm van mensen of voorwerpen, een plek te geven in de ruimte. Wanneer zij in de ruimte geplaatst zijn, noemen we dat een opstelling. Een opstelling is dus een middel om de onzichtbare, onbewuste dynamiek binnen een persoon, een familiesysteem of organisatiesysteem zichtbaar en bewust te maken.

Deze methode is een middel om onze zelfkennis te doen groeien. Het vraagt om met mededogen naar onze eigen geschiedenis te kijken en deze te begrijpen, en zien hoe deze is ingebed in een oud verhaal van generaties voor ons, maar ook de moed hebben daaruit op te staan. Dat is wat deze opstellingsmethode te bieden heeft.

Zowel een eigen opstelling, als het plaatsvervanger zijn (representant) in opstellingen van anderen, vormen een bron van antwoorden op eigen levensvragen. De inzichten en ervaringen werken fysiek, psychisch, emotioneel, en relationeel nog langere tijd door. Opstellingen zijn dan ook vaak een onderdeel (of begin) van een proces waarbij verdere begeleiding wenselijk kan zijn.

Waar kunnen opstellingen met “het verlangen” helpen?

  • Vragen op het gebied van menselijke relaties
  • Lichamelijke en psychische symptomen
  • Vragen van mensen die worstelen met zichzelf, of met hun identiteit (seksueel, cultureel of etnisch…)
  • Vragen over leven en dood, bij scheiding en verlies
  • Hechtingsproblemen (afhankelijkheid of onvermogen om zich te verbinden)
  • Moeilijke relatie met eigen kinderen
  • Werken rond traumatische ervaringen waar vertrouwen geschonden is geweest, misbruik, misdrijf, pesterijen, geweld enz.